Ако желаете да разменим банери, моля попълнете формуляра:

В полето
Subject: изберете "Link Exchange" - "Информация за размяна на линк"

                 (required)

В полето Message: дайте информация за:

                  (required)

   1. Име на сайта:
   2. URL на сайта:
   3. URL на банера:
   4. Посочете категория за сайта: Личен сайт / Галерия / Арт ресурс / Музей / Други

   Формуляр "Информация за размяна на линк": 


Можете да сложите във Вашата страница едно от трите изображения по-долу като следвате съответните инструкции:

1. Банер 468x68 пиксела.

The world of the paint magic

Моля, сложете във Вашата страница следния код:

1.2. Банер 468x60 пиксела.

2. Флаш-клип 120x90 пиксела.

Моля, свалете на компютъра си файла flash120x90.swf и го въведете във Вашата страница.
След това сложете хипервръзката
http://www.kambourov.com/
Установете размери на изображението
width=120, hight=90.

3. Анимирано GIF-изображение 120x90 пиксела.

The world of the paint magic

Моля, сложете във Вашата страница следния код:

4. Код на текстов линк.

САШО КАМБУРОВ - МАГИЯТА НА ЖИВОПИСТА - Творчеството на художника третира извечното мъжко и женско начало, борбата между земните сили и човешкия дух. В композициите се разкрива културна многопластовост - от езическо-митологичното през ритуално-фолклорното до библейско-християнската символика.

Please put the code in your links page:


Благодаря Ви за посещението на моя сайт!
Web design by Valentin Mitkov. All rights reserved.